โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YSE 2019)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YSE 2019)

โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)

รายละเอียดโครงการ Click 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 17 มีนาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/yfs

 

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand