นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICACT 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICACT 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Cyber Security and Information Assurance จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 คน ได้เดินทางไปร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICACT 2019 (International Conference on Advanced Communications Technology ครั้งที่ 21) ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ และผลงานหนึ่งในนั้นได้รับรางวัล Best Paper Award ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส. นวพร โชควาณิชย์ ที่ทำร่วมกับ รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ในชื่อเรื่อง “Intrusion Detection by Deep Learning with TensorFlow” และอีก 2 ผลงานจาก MUICT ที่เข้าร่วมการนำเสนอครั้งนี้ ได้แก่ ผลงานของ น.ส. ศุทธินี พงศ์ศรีสมชัย ที่ทำร่วมกับ รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ในชื่อเรื่อง “Automated IT Audit of Windows Server Access Control” และผลงานของ Miss Yu Nandar Aung ที่ทำร่วมกับ ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม ในชื่อเรื่อง “Ethereum-based Emergency Service for Smart Home System”

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook: Vasaka Visoottiviseth, Faii Na, Yu Aung, Sutthinee Pang

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand