ทีมนักสร้างสุข คณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข มาแต่ตัว…ทัวร์รอบมอ “จักก้าตามหารัก”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุข คณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข มาแต่ตัว…ทัวร์รอบมอ “จักก้าตามหารัก”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ทีมนักสร้างสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข มาแต่ตัว…ทัวร์รอบมอ “จักก้าตามหารัก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะได้ออกกำลังกายขี่จักรยาน และทำกิจกรรมสร้างสุขร่วมกัน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในช่วงท้ายมีการสรุปกิจกรรม พร้อมมอบของรางวัลโดยคุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand