โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ฮีโร่ลีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ฮีโร่ลีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮีโร่ลีดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้การทำงานในบรรยากาศจริง สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต จึงขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท ในตำแหน่งงานดังนี้

  1. Graphic Design
  2. Copy Writer/Creative content Writer
  3. System Support

หากมีความสนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว และผลงานของตนเองได้ที่ E-mail: hr.th@heroleads.com
หรือโทร 02-2581930 ได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. -18.00 น. หรือ http://heroleads.co.th

Contact: K.Mintra Jannoo (Responsible for University Partnerships)
E-mail: mintra@heroleads.com
Phone: 094-9416544

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish