ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาสหกิจ บริษัท อีทัช จำกัด

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาสหกิจ บริษัท อีทัช จำกัด

บริษัท อีทัช จำกัด เป็นบริษัทในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Alibaba.com และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศไทย ทำธุรกิจส่งออกออนไลน์ทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษา โดยเน้นคนรุ่นใหม่ รักในการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้โลกการตลาดดิจิตอล เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง และร่วมงานกับทีมงานประเทศจีน เพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหา การบริหารจัดการ เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ในตำแหน่งงานต่อไปนี้

 1. E-commerce Business Consultant
 2. Digital Marketing
 3. Programmer
 4. Web Designer
 5. Graphics Design

ติดต่อผู้ประสานงาน คุณนัฐพล แย้มงาม โทร 02-697-6156

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 063-446-6099, suntaree.wb@gmailcom

 

Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish