อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ABeam Consulting

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ABeam Consulting

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์  ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ภัทรพร แสงอรุณศิลป์ อาจารย์ประจำคณะฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานระบบ SAP Enterprise Resource Planning and sharing real world case studies related to SAP ERP และการเป็นที่ปรึกษา SAP (SAP Consultants) ให้กับบริษัทชั้นนำ ณ บริษัท ABeam Consulting (Thailand) Ltd. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของรายวิชา ITCS463 Modern Enterprise Resource Planning in Organization ซึ่งคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ABeam Consulting (Thailand) Ltd. เป็นผู้นำด้านที่ปรึกษา SAP ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในประเทศไทย รวมถึงในระดับเอเชียอีกด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand