โครงการ New Graduate Program จากบริษัท ABeam Consulting Thailand

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน โครงการ New Graduate Program จากบริษัท ABeam Consulting Thailand

บริษัท ABeam Consulting Thailand จัดโครงการ

New Graduate Program

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://bit.ly/FBABRecruit18 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish