คณบดีคณะ ICT มหิดล ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT มหิดล ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4

วันพุธที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (University Ranking)” ณ ห้อง 401 ชั้น 4 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิภาวดีรังสิต)

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตั้งแต่สมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ และในสมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้มีการวางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นได้อันดับหนึ่งของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings (THE) ในสมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Webometrics และหากพิจารณาที่ Overall Ranking Score จะพบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลยังคงอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศมาได้โดยตลอด โดยมีความโดดเด่นในเรื่อง Life Science ปริมาณงานวิจัย และการอ้างอิงงานวิจัย ตลอดจนสัดส่วนจำนวนนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องงานวิจัย อยากให้มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ทิ้งเรื่องของ “คุณภาพ” งานวิจัยด้วย ซึ่งถึงแม้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจะมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็ยังคงมีจุดแข็งในเรื่องดังกล่าว

ขอขอบคุณภาพจาก CMMU

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish