ICT มหิดล (MUICT) จัดงาน​ Workshop “HACKATHON: Deep Learning for Interpretation of Medical Images”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงาน​ Workshop “HACKATHON: Deep Learning for Interpretation of Medical Images”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน​ Workshop “HACKATHON: Deep Learning for Interpretation of Medical Images” โดย Paul Janecek CEO, Think Blue Data และProfessor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน​ Workshop “HACKATHON: Deep Learning for Interpretation of Medical Images” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาคนให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลควบคู่กับการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการแก้ปัญหาจริงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา การแพทย์ และภาคธุรกิจ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม​ จำนวน 45 คน​ เป็นบุคลากรมหิดล จำนวน​ 18 คน​ นักศึกษา​ จำนวน 22 คน​ และบุคคลทั่วไป​ จำนวน 5​ ​คน
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish