สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมีกำหนดการฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาได้เรียนรู้ คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การทำงานในอนาคต (โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

นางสาวบุศพรรณ ชาตบุษป์ เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-1189400 ต่อ 116 Email: bussapan.c@tijthailand.org

Share:
  • 12
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    12
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish