ทีม Koala นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด Innovation for campus sustainability 2019

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ทีม Koala นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด Innovation for campus sustainability 2019

ทีม Koala นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด Innovation for campus sustainability 2019 โดยมี ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน ร่วมแสดงความยินดี

โครงการ Innovation for campus sustainability 2019 จัดขึ้นโดยกองกายภาพ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ที่พฤติกรรมใฝ่รู้ ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนสู่สังคมไทย

โดยในปีนี้มีนักศึกษาคณะ ICT จำนวน 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น จำนวน 9 ทีม และได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาท) ได้แก่

  • ทีม MGK0001 ได้แก่ นางสาวกมลเนตร จิตซื่อ นางสาวพฤกษา ลิ้มบุญล้อม และนางสาวปราณปริยา สาครินทร์
  • ทีม Koala ได้แก่ นายพัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์ นายอาภากรณ์ เก่งการนา และนางสาววริษา กิตติศุภกุล

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand