ตำแหน่งงานว่างจากบริษัท Thai Union Group จำกัด มหาชน

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ตำแหน่งงานว่างจากบริษัท Thai Union Group จำกัด มหาชน

บริษัท Thai Union Group จำกัด มหาชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนก Finance IT จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท Thai Union Group จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่

Thai Union Group Public Company Limited

Tel. 66(0) 34 816 500

Fax. 66 (0) 3481 6886

Website Thaiunion.com

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand