ICT มหิดล (MUICT) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ กับการบริหารเงินและภาษี สำหรับมือใหม่” 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ กับการบริหารเงินและภาษี สำหรับมือใหม่” 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะฯ กล่าวต้อนรับคุณกวิน สุวรรณตระกูล (ต้าร์) – นักออมหุ้น DCA นักลงทุนอิสระ Guru ด้านการลงทุนแห่ง aomMONEY.com ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ กับการบริหารเงินและภาษี สำหรับมือใหม่” โดยการบรรยายดังกล่าวจะให้ความรู้และข้อแนะนำที่เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจในการบริหารเงินและภาษี ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษนี้ ณ ห้อง IT 405 ชั้น4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish