ศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมบรรยายประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ Startup และด้าน Game ในงาน MUIDS Career Day 2019

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมบรรยายประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ Startup และด้าน Game ในงาน MUIDS Career Day 2019

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณชนกานต์ ชินชัชวาล CEO บริษัท Robolingo (Zwiz.AI) ศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 และคุณกิตติภณ แต้เกษม Senior Game Developer บริษัท Zero-bit ศิษย์เก่า ICT รุ่น 9 เป็นผู้แทนคณะ ICT บรรยายประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ Startup และด้าน Game ในงาน MUIDS Career Day 2019 ให้แก่นักเรียนที่สนใจ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish