คณบดี ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ICT Industry Internship จากกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดี ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ICT Industry Internship จากกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรม Internship จากกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA จำนวน 6 ราย โดยจะได้รับทุนรายละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานกับบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

 1. นาย สุทธิวิชญ์ สุทธินันทสุข
 2. นาย ศุภากร ศิลปธาดาพงศ์
 3. นาย วิชญะภัทร ธงรัตนะ
 4. นาย อาภากรณ์ เก่งการนา
 5. นางสาว วริษา กิตติศุภกุล
 6. นาย พัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish