ประชาสัมพันธ์โครงการ China Study Trip Year 2019 จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์โครงการ China Study Trip Year 2019 จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ China Study Trip Year 2019

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562  

นักศึกษาไม่มีใบ HCNA ก็สามารถสมัครได้!!

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ Veerada.tantawes1@huawei.com 

ผู้ประสานงาน: คุณ วีรดา ตัณฑเวส   แผนกคัดสรรบุคลากร โทรศัพท์ 02-095-8199 ต่อ 8019

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish