อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISCA-CATA2019/ISCA-BICOB2019 ที่ฮาวาย

ข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISCA-CATA2019/ISCA-BICOB2019 ที่ฮาวาย

ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUICT) ได้เดินทางไปร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ International Conference on Computers and Their Applications ครั้งที่ 34 (ISCA-CATA2019) ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ งานประชุมวิชาการ International Conference on Bioinformatics and Computational Biology ครั้งที่ 11 (ISCA-BICOB2019) ที่ฮาวาย ด้วยผลงานที่ได้รับการตอบรับถึง 2 หัวข้อ อันได้แก่ “Enhanced Prediction Models for Predicting Spatial Visualization (VZ) in Address Verification Task” และ “Model Checking Approach for Deadlock Detection in an Operating System Process-Resource Graph Using Dynamic Model Generating and Computation Tree Logic Specification”

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook: Randy PatanasakPinyo

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish