อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุม IEEE PerCom 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุม IEEE PerCom 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUICT) ได้เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ SmartEdge’19 Workshop ในการประชุมวิชาการ IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลงานในหัวข้อ “Emergency Service for Smart Home System Using Ethereum Blockchain: System and Architecture”

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook: Thitinan Tan

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand