อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุม LandSAGE Workshop I ที่ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุม LandSAGE Workshop I ที่ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 29- 31 ตุลาคม 2518 ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ และ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUICT) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ LandSAGE Workshop I ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น (AIST) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และทดลองใช้ CyberCANOE และ SAGE2 ซึ่งเป็นระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจตราและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ (แผ่นดินเคลื่อน โคลนถล่ม และน้ำท่วม) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการ Cyber-enabled collaboration, analysis, navigation and observation environment (CyberCANOE)

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก https://www.landsage.info/workshop-1, https://www.itri.aist.go.jp/en/

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish