นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลเหรียญเงินในผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลเหรียญเงินในผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) ประกอบด้วย  นายปรินทร ภู่ย้อย นายสุชาครีย์ สว่างวงษ์ และ นายกิตตินันท์ อัคคะภิญโญ (สมาชิกกลุ่มวิจัย MVIT) ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562 ด้วยผลงานชื่อ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยโดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการแบบ Mask R-CNN และ Transfer Learning”

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook: Machine Vision and Information Transfer – MVIT

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish