โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังแถลงการ

โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ Hubba (HBS ) ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ติด BTS สถานีศาลาแดง

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอได้ที่ https://www2.ict.mahidol.ac.th/ict6sigma/Booking.aspx?g=2

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish