ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จาก KBTG ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Starting Career Path in Database” ในวิชา Database Systems Lab

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จาก KBTG ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Starting Career Path in Database” ในวิชา Database Systems Lab

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 คุณณัฐ สุธรรมสมัย ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Associate Application Developer จาก KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP (KBTG) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Starting Career Path in Database” ในวิชา Database Systems Lab ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง IT102 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish