การจัดงานสัมมนาการสร้างธรรมาภิบาลของระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวเรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์: กรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร โดย Amiya Corporation, NRI Secure Technologies, MST, ATCI และคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน การจัดงานสัมมนาการสร้างธรรมาภิบาลของระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวเรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์: กรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร โดย Amiya Corporation, NRI Secure Technologies, MST, ATCI และคณะ ICT

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัท Amiya Corporation บริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย Alog series รวมถึงให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีระดับสากล ร่วมกับ บริษัท NRI Secure Technologies บริษัทผู้ให้บริการจัดการระบบยืนยันตัวบุคคล (ID Management) ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย จากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดสัมมนาการสร้างธรรมาภิบาลของระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวเรื่อง “การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์: กรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร” ณ ห้องอโศก 2 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 ท่าน

งานนี้ ได้รับรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้ความสามารถในวงการการรักษาความปลอดภัยข้อมูล มาถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลก โดยผู้ทรงคุณวุฒินั้น มาจากภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม จากในไทยและญี่ปุ่น มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. หัวข้อ “ความตระหนักและความพร้อมสำหรับ GDPR/CBPR: เรียนรู้กฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนเอเปค” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. หัวข้อ “หัวใจสำคัญของการจัดการการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์: เสนอกรณีศึกษาจริงการบริหารจัดการความปลอดภัยการเข้าถึงทรัพยากร และเรียนรู้การทำงานของ Alog EVA” โดย คุณซามอร์ โคว บริษัท Amiya Corporation
 3. หัวข้อ “สาธิตการทำงานและโชว์ประสิทธิภาพของโซลูชั่น Alog และ EVA” โดย คุณอุดร ดวงเงิน, Director, technology & Services บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. หัวข้อ “ก้าวสู่ธรรมาภิบาลข้อมูล: นำเสนอกรณีศึกษาการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยโซลูชั่นจาก Callibra” โดยคุณบุญยิ่ง ศรีวนาสณฑ์ และคุณคาซุโนริ อิโรอิ NRI Thailand
 5. หัวข้อ “ความสำคัญของการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล: นำเสนอกรณีศึกษาการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยโซลูชั่น SecuerCube/Access Check จาก NRI Secure Technologies” โดย คุณอาริฟิน ริทองภา Solution Business Director NRI Secure Technologies

ทั้งนี้ การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเซอิชิ อิโตะ ประธานบริษัท Amiya Corporation และคุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณชินนิชิ คุโด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท NRI Secure Technologies และ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมากขึ้นเป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ให้บริการทางการเงิน จำเป็นต้องกลับมาสำรวจ และปฏิรูปศักยภาพด้านนโยบาย และกฎระเบียบข้อมูล คือ การดำเนินตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศตามมาตรฐานสากลสากลอย่าง ISO29151 หรือ ISO27037 เพื่อการควบคุมปกป้องข้อมูลซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) ที่กำหนดบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish