โครงการ Management Trainee และโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express)

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน โครงการ Management Trainee และโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express)

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) เปิดโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่สนใจเข้าฝึกงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และโครงการ Management Trainee สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือยังไม่ได้สมัครงาน โดยมีสถานที่ฝึกงาน ดังนี้

  1. Shop@University (ศูนย์บริการรับ-ส่งพัสดุทั่วประเทศไทยภายในมหาวิทยาลัย)
  2. DC ประจำจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง
  3. บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 184/233 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 34 และ 36 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อผู้ประสานงาน: คุณมนฤทัย สนคง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการธุรกิจมหาวิทยาลัย โทร 064-5866176

Email: monruthai@flashexpress.com

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish