ผลงานวิจัยจาก ICT มหิดล ได้การตอบรับในการประชุม ECTI-CON

ข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัยจาก ICT มหิดล ได้การตอบรับในการประชุม ECTI-CON

ผลงานวิจัยจาก ICT มหิดล (MUICT) ที่ร่วมกันค้นคว้ากับ AIST ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Summer Internship ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมนานาชาติ ECTI-CON 2019 (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology) ครั้งที่ 16 โดยผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “Snow Scene Segmentation Using CNN-Based Approach with Transfer Learning” ซึ่งร่วมกันค้นคว้าโดย นายปรินทร ภู่ย้อย, อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์, Dr. Jason H. Haga, และ ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

ขอขอบคุณข่าวจาก Facebook: mvitmu

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish