สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับ ICT มหิดล จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite : Strike…เพื่อน้อง ครั้งที่ 4”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับ ICT มหิดล จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite : Strike…เพื่อน้อง ครั้งที่ 4”

    สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite : Strike…เพื่อน้อง ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ซึ่งบรรยากาศในงาน มีศิษย์เก่า CS ศิษย์เก่า ICT คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะ ICT และบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 ทีม โดยมีผลการแข่งขันในแต่ละประเภท ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ทีมของคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ศิษย์เก่า CS ป.ตรี รุ่น 6 ป.โท รุ่น 3
 • รางวัลชนะเลิศประเภททีมทั่วไป และทีมสมาชิก + ยุวสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ ทีมจากงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ คุณสัญชัย มีพร้อม จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ คุณลาวัณย์ จงอักษร จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลบู้บี้ ประเภททีม ได้แก่ ทีมจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลล้างท่อใสแจ๋ว ประเภทบุคคล ได้แก่ คุณปาลนา วงศ์วาน จากทีมคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand