เปิดรับสมัครแล้ว !! โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครแล้ว !! โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals

โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals

1. IT631 ICT Project Management Best Practices อบรมวันที่ 9 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562
ดำเนินการสอนโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
2. IT651 Data Science for Business Transformation อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562
ดำเนินการสอนโดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.ict6sigma.net

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : ict6sigma@gmail.com
#ict6sigma #MUICT #Retraining

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish