อาจารย์ และบุคลากร ICT มหิดล (MUICT) คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์ และบุคลากร ICT มหิดล (MUICT) คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์”

อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์” กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อจบการแข่งขัน มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงรักษาตำแหน่งเจ้าเหรียญทองติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยคว้าไป 66 เหรียญทอง 65 เหรียญเงิน และ 61 เหรียญทองแดง ตามติดมาด้วยแชมป์เก่าอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คว้าไป 56 เหรียญทอง 47 เหรียญเงิน และ 32 เหรียญทองแดง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย 38 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน และ 35 เหรียญทองแดง

และในครั้งนี้ อาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาประเภทว่ายน้ำและเซปักตะกร้อ โดยกีฬาว่ายน้ำ ประกอบด้วย ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม ร่วมกันคว้า 1 เหรียญทองจากว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง 1 เหรียญเงินจากว่ายผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง และ 1 เหรียญทองแดงจากว่ายท่าผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง คนถัดไปได้แก่ นายณัฐพล บุญสม ร่วมกันคว้า 1 เหรียญทองแดงจากว่ายผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย

ซึ่งการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำได้จัดขึ้นที่สระว่ายน้ำกรดเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2562 โดยมีตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 326 คน เข้าร่วมแข่งขันจากสถาบันทั้งสิ้นจำนวน 33 สถาบัน และในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังคงครองตำแหน่งเจ้าสระอีกสมัย ด้วยสถิติ 22 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง  ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คว้าไป 16 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย 6 เหรียญทอง เหรียญเงิน และ 35 เหรียญทองแดง

นอกจากนี้ยังมี นายธีรพล เส็งสมวงศ์ กีฬาประเภทเซปักตะกร้อ สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง ในประเภททีมชุดชาย จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์” ในครั้งนี้ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand