โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีนโยบายเปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนักเรรยน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยสถาบันการศึกษาต้องรับรองความประพฤติ

และมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

รุ่นที่ กำหนดการรับสมัคร ช่วงเวลาการฝึกงาน
1 สิงหาคม – กันยายน 2562 มกราคม – พฤษภาคม 2563
2 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
3 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 สิงหาคม – ธันวาคม 2563

หากสนใจโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อ หน่วยฝึกอบรมทั่วไป โทรศัพท์ 02-282-1125 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

อ่านระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติม คลิ๊ก

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish