โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีนโยบายเปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนักเรรยน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยสถาบันการศึกษาต้องรับรองความประพฤติ

และมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

รุ่นที่ กำหนดการรับสมัคร ช่วงเวลาการฝึกงาน
1 สิงหาคม – กันยายน 2562 มกราคม – พฤษภาคม 2563
2 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
3 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 สิงหาคม – ธันวาคม 2563

หากสนใจโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อ หน่วยฝึกอบรมทั่วไป โทรศัพท์ 02-282-1125 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

อ่านระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติม คลิ๊ก

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish