คณาจารย์ คณะทำงานเพื่อการจัดการพลังงานและบุคลากร ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณาจารย์ คณะทำงานเพื่อการจัดการพลังงานและบุคลากร ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

       เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะฯ พร้อมด้วยคณะทำงานเพื่อการจัดการพลังงานและบุคลากร ICT เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยในโอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีภาคบ้านที่อยู่อาศัย อาคารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และโซล่าเซลล์ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand