คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม “การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning รุ่นที่ 2″

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม “การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning รุ่นที่ 2″

       ปัจจุบันความสนใจและความต้องการ Software ประเภท Artificial Intelligence (AI) มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินค้าหรือนวัตกรรมที่ใช้ AI มีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้ Software ที่ใช้ AI สามารถนำไปใช้ได้จริงและแพร่หลายในปัจจุบันคือการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning นั่นเอง

       โดยในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning รุ่นที่ 2” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ นำโดย ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ และ ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT ม.มหิดล ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 22 คน แบ่งเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน และบุคคลทั่วไป 20 คน การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการแนะนำและปูพื้นฐานให้กับผู้อบรม โดยมุ่งเน้นให้นำ Deep Learning ไปสร้างสรรค์และต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดอบรมอื่นๆของคณะ ICT ได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish