คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2562 – วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โถงกลางชั้น 1 บริเวณหน้า Office บริเวณหน้าเวทีสวนไผ่ ห้อง IT205 อาคารคณะ ICT ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมนักศึกษาเชียร์ลีดเดอร์ และนักศึกษาที่ขึ้นแสตนด์ ให้สามารถร้องเพลง และแสดงเชียร์ ได้อย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการฝึกระเบียบวินัย ความอดทน และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาคณะ ICT อีกทั้งยังเป็นการสร้างการตระหนักถึงสิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish