นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม “MU SDGs Talk” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม “MU SDGs Talk” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา จิรวีรกุล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และบุคลากรคณะ ICT นำนักศึกษาทีม Binbin ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม “MU SDGs Talk” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามมาตรฐานสากล และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ได้รับความรู้และก่อให้เกิดแรงบันดาลในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย 17 SDG Goals ณ บริเวณโถงด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

       โดยนักศึกษาคณะ ICT ทีม Binbin ประกอบด้วย นายธนกิตติ์ สาชาติ, นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ และนายบัณฑิต โหว ได้นำเสนอผลงานในชื่อ MU Smart-Bin & MU-Recycle Application โดยมี นายสมศักดิ์ ธนาศรี บุคลากรคณะ ICT เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานต้นแบบในงาน “The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ณ ประเทศเกาหลีใต้

       นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน “MU SDGs Talk” และคุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand