ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Line Developers Thailand จัดกิจกรรม “LINE API Workshop” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Line Developers Thailand จัดกิจกรรม “LINE API Workshop” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT

       เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท Line Developers Thailand จัดกิจกรรม “LINE API Workshop” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ ICT โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน LINE API นำโดยคุณ Maneewan Bootamthan, Community Manager เป็นวิทยากร ณ ห้อง IT106 ชั้น 1 อาคารคณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล

       กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำการให้บริการของ LINE API Ecosystem และโปรแกรม Chatbot โต้ตอบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำจุดเด่นของ LINE Messaging API อาทิเช่น การโต้ตอบลูกค้าได้ทันที ลักษณะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ การดึงข้อมูลสินค้าจาก API หรือ Database เป็นต้น ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดอบรมอื่นๆของคณะ ICT ได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand