คณบดีคณะ ICT มหิดล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีเปิด DEPA-AMATA SMART Classroom & AMATA SMART City Showcase อมตะซิตี้ ชลบุรี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT มหิดล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีเปิด DEPA-AMATA SMART Classroom & AMATA SMART City Showcase อมตะซิตี้ ชลบุรี

       วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีเปิด DEPA-AMATA SMART Classroom & AMATA SMART City Showcase อมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน และคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ

            อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามความร่วมมือในการร่วมพัฒนา Edu-town และ Medi-town กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อพัฒนา professional short course trainings และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และด้านธุรกิจ รวมทั้งการเริ่มการเจรจาหาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Medi-town ต่อไปในอนาคต

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish