คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition

       วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT เข้าร่วมงาน “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

             “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition เป็นการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะ ICT ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 3 ผลงานได้แก่ การระบุอัตลักษณ์บุคคลด้วยลักษณะการเดิน (รางวัล ว.ช.) และ เกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นผลงานจาก ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และImmersive Dental Simulator For Surgical Skill Training ซึ่งเป็นผลงานจาก Prof. Peter Hadawy ซึ่งผลงานวิจัยจากคณะ ICT ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish