คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol)ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol)ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

       ในระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ อาคาร 6-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ 9 ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจ และนิทรรศการภารกิจพิชิตดวงจันทร์ฉลอง 50 ปีกับก้าวแรกของมนุษย์เป็นต้น

       คณะ ICT ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้นำผลงานเรื่อง “เกมส่องแสงต้นกล้า” ของดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะ ICT ซึ่งได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา เมื่อปี 2560  เข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยตลอดงานนิทรรศการมีนักเรียนและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

       เกมส่องแสงต้นกล้า (When Light Shines) เป็นเกมประเภทพัซเซิล (Puzzle) มีแนวคิดการออกแบบโดยใช้หลักการของแสงเบื้องต้น ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์วิเศษนำทางแสงอาทิตย์ให้ส่องไปยังต้นกล้า และสามารถเลือกหรือวางอุปกรณ์วิเศษได้อย่างอิสระ เกมส่องแสงต้นกล้านับได้ว่าเป็นเกมที่สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างจินตนาการและฝึก ทักษะการแก้ปัญหาแก่เด็กรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทางความคิดสู่การเป็นนวัตกรรมของประเทศในอนาคต ตามนโยบาย วิทย์สร้างคน ได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish