คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะ ICT ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมคณะ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องแลป และห้องประชุม รวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ ICT จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต ณ ห้อง IT 212 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish