คณบดี ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าพบนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดี ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าพบนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล เข้าพบนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand