ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

          วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ เมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ ได้อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และแม่นยำในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Coshem) ม.มหิดล เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว และในช่วงท้ายของกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT กล่าวขอบคุณวิทยากร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ ICT ที่ได้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งยังมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ด้วย

 

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish