ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองการต่างประเทศ สำนักกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีช่วงเวลาเปิดรับสมัคร และปฏิบัติงานตลอดทั้งปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลักสูตรการฝึกงานของแต่ละมหาวิทยาลัย)

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โทร. 02-141-6713 ในวันและเวลาราชการ

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish