ทีมนักสร้างสุข คณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข “Fit and Fun for Fin Health” ขยับ ออกกำลังกาย เผาผลาญแคลอรี่

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุข คณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข “Fit and Fun for Fin Health” ขยับ ออกกำลังกาย เผาผลาญแคลอรี่

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ทีมนักสร้างสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข “Fit and Fun for Fin Health” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะได้ขยับร่างกาย ออกกำลังกาย และเผาผลาญแคลอรี่ โดยมี 9 ฐาน กิจกรรมให้ทำร่วมกัน  จัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 3  อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand