สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2019

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2019

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สารัชย์ เจี่ยภักดี นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณประพฤทธ์ พิริยะเบญจวัฒน์ กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2019 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ให้แก่ทีมนักศึกษาคณะ ICT ผู้จัดกิจกรรม ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish