อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าฝึกอบรม 3D Printing เบื้องต้น ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าฝึกอบรม 3D Printing เบื้องต้น ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร อาจารย์พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะฯ และนายณัฐพล ยังพลขันธ์ บุคลากรประจำคณะฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3D Printing เบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของรายวิชา ITCS483 Computer Animation (ทศคพ483 การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์) ณ ห้อง 235 MaSHARES Co-working and Makerspace ชั้น ๒ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การฝึกอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา บุคลากรได้ตระหนักถึงเทคโนโลยี 3D Printing อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือ 3D Printing ไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการสร้างผลงานอนิเมชั่นสามมิติ และการสร้างผลงานโมเดลสามมิติ นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดการสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่นสามมิติในรายวิชาฯ และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในตลาดแรงงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand