K Capstone โครงการฝึกงานสุดเจ๋งในรูปแบบ project-based ของธนาคารกสิกร

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน  K Capstone โครงการฝึกงานสุดเจ๋งในรูปแบบ project-based ของธนาคารกสิกร

 K Capstone โครงการฝึกงานสุดเจ๋งในรูปแบบ project-based ของธนาคารกสิกร

ใกล้หมดเวลาแล้วกับการรับสมัคร โครงการฝึกงาน K Capstone ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการฝึกงานที่ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้ใช้ความรู้ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดอย่างเต็มที่ ในรูปแบบ Project-based และฝึกทักษะการทำงานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับเพื่อนๆ อีกหลากหลายสถาบัน

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 ม.ค. 63  

สมัครได้ที่ คลิก!

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand