อาจารย์จากคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์จากคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity”

        ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ออกบูธนิทรรศการ ภายใต้ผลงาน “Scannable Video Technology” ร่วมกับทีม TinyEpicBrains (tebs.io) ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมประชาชนให้สามารถเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน ควบคู่กับการแสดงให้ต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงทุนในประเทศ จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

          สำหรับงาน Digital Thailand Big Bang 2019 แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนที่ 1.Digital Economy การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI Internet of Things (IoT) และ Big Data โซนที่ 2. Digital Society พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต โซนที่ 3. Creativity พื้นที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และเทคโนโลยีต่าง ๆ

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand