อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ SCB Academy – Advancing Organization to The Digital Era

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ SCB Academy – Advancing Organization to The Digital Era

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ และดร. วรลักษณ์ วงษ์เอก อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “DevOps Workshop”  ณ SCB Academy – Advancing Organization to The Digital Era โดยได้รับการต้อนรับจากทีมของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish