นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัล จากการแข่งขันยิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัล จากการแข่งขันยิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

      นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล  คว้ารางวัลจากการแข่งขันยิงปืน ในการแข่งขันยิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

         โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้รางวัลจากการแข่งขันฯ ทำให้ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลประเภทคะแนนรวม ชาย และ รางวัลประเภทคะแนนรวม หญิง ประจำปี 2562 ไปครองโดยแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ปืนสั้นอัดลมชาย ประเภทบุคคล ได้แก่ นายไทอิชิ ซูโด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • รางวัลชนะเลิศ ปืนสั้นอัดลมชาย ประเภททีม ประกอบด้วย นายไทอิชิ ซูโด นายเมธาสิทธิ์ เกตุรักษ์ และ นายศรัตน์ อรุณรัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายภาคิน ลือคำงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • รางวัลชนะเลิศ ปืนสั้นอัดลมหญิง ประเภททีม ประกอบด้วย นางสาวธนัญญา ฉัตรานุสรณ์ และ นางสาวณัฐชยา ธงภักดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธรรมพร เจริญวรวงศ์ คณะกายภาพบำบัด นางสาวสุณิสา เทพวงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตร พยาบาลศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนยาวอัดลมหญิง ประเภททีม ประกอบด้วย นางสาวประหนึ่งฝัน ประเพณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธิดา ฟง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ นางสาวพรพิมล แก่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวธิติสุดา มาใหญ่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตร พยาบาลศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปืนยาวอัดลมชาย ประเภททีม ประกอบด้วย นายสรวิศ องค์ศิริพร นายวรเมธ เขียมสุวรรณ และ Mr.Soksedtha Ly คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรศาสตร์ นาคเป้า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปืนยาวชาวบ้านหญิง ประเภททีม ประกอบด้วย นางสาวณัฐชยา ธงภักดี และนางสาวประหนึ่งฝัน ประเพณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวพรพิมล แก่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวธรรมพร เจริญวรวงศ์ คณะกายภาพบำบัด

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish