คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับ YAAE เนื่องในโอกาสหารือความร่วมมือในการรับนักเรียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับ YAAE เนื่องในโอกาสหารือความร่วมมือในการรับนักเรียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และบัณฑิตศึกษา และดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน ให้การต้อนรับ คุณ Ma Chi และ คุณ Qinwei Yu จาก YAAE : Yunnan Around Asia International Education Center, Kunming, CHINA เนื่องในโอกาสหารือความร่วมมือในการรับนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีการศึกษา 2563  นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว และความเป็นอยู่ของนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาที่คณะฯ โดยภายหลังการประชุม ผู้แทนจาก YAAE ทั้ง 2 ท่าน มีโอกาสพบนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยุ่ที่คณะฯ จำนวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish