ทีมสร้างสุข ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัล อันดับ 3 การประกวด Popular vote จากการประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุข ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัล อันดับ 3 การประกวด Popular vote จากการประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2652 ทีมสร้างสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 ภาคีนำร่องของมหาวิทยาลัย คว้ารางวัล Popular vote อันดับ 3 ด้วยผลงาน “ซุ้ม From MUICT with Love ส่งรักจากไอซีที” จากการประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ซึ่งจัดโดยโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรแห่งสุขภาวะ จากสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธัน สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ห้อง เมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

  • การเสวนาผู้บริหารภาคีเครือขยมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยมหาวิทยาสัยมหิดล “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” เราจะไปด้วยกันอย่างไร”
  • กิจกรรมชม & แชร์ นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
  • การใช้สกุลเงิน Happy University เลือกช้อปความสุข ณ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand